Restauracja otwarta CODZIENNIE w godz. pon-czw 12:30-19:00,  pt-nd 12:30-20:00  /  Okrąglak czynny będzie w niedzielę  28 lipca 13-18

Inwestycje

B E S K I D Z K I E T O W A R Z Y S T W O T U R Y S T Y C Z N E

„ P R Z E Ł O M W I S Ł O K A”

38-480 Rymanów, Puławy 16

Realizuje projekt pn.” Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie konkurencyjnej w skali kraju oferty Ośrodka Narciarskiego „Kiczera”w Puławach”.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 , oś priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B – bezpośrednie dotacje inwestycyjne.
Wartość projektu ogółem – 1 779 723,90 PLN, kwota dofinansowania ze środków EFRR –679 833,46 PLN, ze środków budżetu państwa – 119 979,44 PLN.

Projekt obejmuje realizację 6 podstawowych działań, a to:
Działanie 1. Zakup maszyny śnieżnej PiBu 300 – 1 szt.
Działanie 2. Paintball – przygotowanie pola do gry oraz zakup wyposażenia (40 kpl).
Działanie 3. Zakup i wykonanie Snowparku.
Działanie 4. Zakup i montaż wyciągów narciarskich BJ-500-EKO – 2 szt.(łączna dług. 690 mb)
Działanie 5. Zakup nowoczesnego wyposażenia gastronomicznego.
Działanie 6. Zakup armatek śnieżnych Supersnow 90 MA – 2 szt.

Termin zakończenia realizacji projektu, zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego – 30. 09. 2012 rok.

Do końca 2011 roku, zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami wykonane zostaną
Działania nr 1,3,4 – w zakresie budowy 1szt.wyciągu narciarskiego o dług.420 mb, oraz działanie nr 6 – zakup armatek śnieżnych.

25.07.2024

Ośrodek narciarski

ZAMKNIĘTE

Restauracja

12:30 – 19:00