Restauracja Amadeus – od 26 kwietnia zapraszamy codziennie w godz 12:30-19:00

Zjazd na Byle (bele) Czym !!

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w Zjeździe na Byle (Bele) Czym na Kiczerze. W tym roku bezkonkurencyjnie wypadł “Turbo królikowóz”, którego konstruktorami byli:

  • Janusz Brózda
  • Maciej Czyż
  • Jan Słupek

Poniżej film z finałowego przejazdu:

Zapraszamy za rok!!

Regulamin Zjazdu na Byle (berle) Czym:

Postanowienia ogólne:
1) Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w zawodach, muszę wypełnić kartę startową. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w zawodach tylko za zgodą prawnych opiekunów, która musi zostać dostarczona do biura zawodów wraz z wypełnioną kartą startową.
2) Każdy uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność.
3) Każdy z uczestników czynnych przed rozpoczęciem imprezy podpisuje dokumenty, w których potwierdza iż bierze udział na własną odpowiedzialność.
4) Osoby nietrzeźwe, pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego nie zostaną dopuszczone do zjazdu.
5) Osoby startujące w zawodach powinny posiadać kaski ochronne.
6) Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do 17.03.2012 do godziny 09:45 w bierze zawodów.

Przepisu dotyczące pojazdu:
1) Wymiary pojazdu:
– Długość max: 5m
– Szerokość max: 2m
– Wysokość max: 3m
2) Waga pojazdu max: 100kg
3) Wykonanie pojazdu:
-Pojazd musi być skonstruowany własnoręcznie. Nie może to być tylko standardowy(niezmodyfikowany) sprzęt
-Pojazd musi posiadać sprawny hamulec
-Pojazd musi posiadać sprawny układ kierowniczy
-Pojazd może posiadać koła, narty lub inna powierzchnię ześlizgująca się po warstwie śnieżnej.
-Pojazd nie może posiadać żadnego mechanicznego układu napędowego
-Pojazd musi posiadać pełną, stabilną podłogę pozbawioną niebezpiecznych otworów (możliwość złamania kończyny)
-Z pojazdu nie mogą wystawać żadne ostre krawędzie
-Poszycie pojazdu nie może być wyknane z blachy bądź innego metalu. Dopuszcza się tworzywo sztuczne, karton, folia, tkanina…
-Zabronione jest umieszczanie na pojazdach określeń obraźliwych lub mogących zostać odebrane jako dyskryminujące.

Przebieg imprezy:
-Uczestnicy mogą poruszać się w swoich pojazdach stanowiąc jego załogę wyłącznie w strefach do tego wyznaczonych.
-Pojazd musi pokonać trasę siłą rozpędu.
-Pojazdy oraz załogi będą oceniane przez Komisję Konkursową w kategoriach podanych powyżej.

Kategorie zawodów:
1) Najefektowniejszy przejazd
2) Najoryginalniejszy pojazd
3) Najciekawsze przebranie załogi
4) Najlepszy z najlepszych

Uczestnicy imprezy są zobowiązani przestrzegać niniejszy regulamin. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB NIE STOSUJĄCE SIĘ DO POLECEŃ ORGANIZATORA ZOSTANĄ USUNIĘTE Z TERENU IMPREZY. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SPRAW SPORNYCH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM DECYZJĘ PODEJMUJE PRZEDSTAWICIEL ORGANIZATORA.

22.05.2024

Ośrodek narciarski

ZAMKNIĘTE

Restauracja

12:30 – 19:00