11 lutego 2024 zakończyliśmy sezon narciarski 2023/24   Serdecznie dziękujemy za Waszą obecność!

Otwarcie ośrodka narciarskiego apelem o podjęcie rozmów i wspólne działanie

W związku z szeregiem relacji medialnych nt. przyczyn otwarcia ośrodka, informujemy że jedynym oficjalnym stanowiskiem firmy jest  poniższy apel (którego całość dostępna jest pod tym linkiem https://www.kiczeraski.pl/aktualnosci/otwarcie-osrodka-narciarskiego-apelem-o-podjecie-rozmow-wspolne-dzialanie,8380 ) Wszelkie uproszczenia i skróty mogą prowadzić do przedstawienia nieprawdziwego obrazu rzeczywistości.

ZaangażujMY ProwadźMY WypracujMY UchrońMY NaprawMY PrzywróćMY

28. stycznia 2021

Otwarcie ośrodka narciarskiego apelem o podjęcie rozmów i wspólne działanie

Szanowni Klienci, Współobywatele i Przedstawiciele Władz!

Efekty dotychczasowych działań państwa w zakresie sposobu funkcjonowania ośrodków narciarskich w sezonie 2021, które sprowadziły się do zamknięcia ośrodków narciarskich (wbrew interesowi społecznemu), bez adekwatnej a często żadnej pomocy finansowej – co nie mieści się w głowie większości współobywateli i jest sprzeczne z deklaracjami na temat powszechności i adekwatności pomocy z tzw. tarcz – zmusiły nas, do podjęcia decyzji o otwarciu ośrodka narciarskiego Kiczeraski w Puławach Górnych, od dnia 29 stycznia 2021 r.

Zmusiły – ponieważ szanujemy powagę państwa i prawa i rozumiemy, że tylko wspólne działanie zgodnie z ustalanymi zasadami i umowami może prowadzić do wzrostu siły Polski, czego wszyscy bardzo potrzebujemy.

Nie mamy jednak innego wyjścia – próby komunikacji listownej, mailowej, rozmów przez organizację branżową, doprowadziły do faktycznego unieważnienia całego sezonu bez wskazania realnej pomocy.

Jedyną formą działania, które ma szanse być zauważone przez opinię publiczną, media i władze, jest otwarcie ośrodka narciarskiego w ścisłym reżimie sanitarnym, jako formy protestu przeciwko błędnej decyzji władz czyli “zamknięcia stoków” bez realnej pomocy dla ośrodków i brakowi społecznego dialogu w tej sprawie. Apelujemy do naszych władz:

PrzywróćMY ośrodki narciarskie do normalnej pracy w ścisłym reżimie sanitarnym

Polskie ośrodki narciarskie to powszechny, wielkoskalowy, samowystarczalny i autonomiczny system budowania zbiorowej odporności zdrowotnej około 5 milionów Polaków, w sezonie 2021 – odporności przeciwko koronawirusowi i jego mutacjom.

Najbardziej efektywny bo zbudowany na relacji Klient – dostawca i na uczciwej konkurencji.

Każdy, kto odczuwał promieniowanie wewnętrznego ciepła, budujące zmęczenie mięsni i kojące uspokojenie umysłu w efekcie kilku-godzinnej jazdy na nartach, wie że nie ma lepszej, pro-odpornościowej mobilizacji.

Ośrodki narciarskie co rok, usilnie starają się powiększyć liczbę Polaków, hartujących ciało i ducha organizując różne formy nauki jazdy na nartach, w tym dla dzieci i młodzieży.

Nie jest prawdą, że narciarstwo to rozrywka dla bogatej elity. W Polsce narciarstwo jest elitarne bo stało się powszechną formą pracy nad sobą, własną kondycją, zdrowiem i siłą mentalną. Najefektywniejszym, najbardziej wychowawczym dla dzieci i młodzieży, budującym wspólnotę więzów rodzinnych, sposobem wypoczynku, który – na równi z pracą – służy budowaniu siły polskiej wspólnoty.

NaprawMY Tarczę Finansową 2.0 PFR tak aby zaczęła ona widzieć ośrodki narciarskie

Jeżeli – zamiast dołożyć istotną cegiełkę do walki z Covid-19 – polskie ośrodki narciarskie muszą być zamknięte, wówczas, szczególnie jako miejsce, w którym nie dochodzi do zarażeń a w obecnym, uzasadnionym reżimie sanitarnym, zarażenia są mało prawdopodobne również “po nartach”, polskie, małe i duże, ośrodki narciarskie zasługują na adekwatną pomoc. Adekwatną – znaczy współmierną do wartości plonu, która ma wystarczyć na organizację wydania plonu w kolejnym roku i jego skuteczny zbiór – a nie do samych kosztów zbioru.

Tak: ośrodek narciarski jak rolnik – uprawia substancję ośrodka cały rok by raz w roku, zimą, zebrać plon. Pomoc w refundacji części kosztów zbioru nie jest pomocą a konfiskatą plonu. W dodatku odbierającą znacznej części współobywateli szansę na bezpieczną budowę odporności przeciw wirusowi i okolicznościom pandemii w ogóle, budowy siły mentalnej potrzebnej do przetrwania okresu zamknięcia.

ProwadźMY prawdziwe rozmowy zamiast dotychczasowego udawanego dialogu.

Nie twierdzimy, że tzw. tarcze były nieskuteczne. Wręcz przeciwnie – najważniejsza dla firm Tarcza Finansowa 1.0 PFR była perfekcyjnie przygotowana i wprost nieprawdopodobnie szybka. Pewnie i tak samo znakomicie jest zorganizowana Tarcza 2.0 PFR od strony techniki organizacyjnej swojego działania. Ale kryteria wyboru podmiotów i sposób wyliczania pomocy dyskryminują właśnie “niewinne” ośrodki narciarskie (i być może inne podmioty i rodzaje działalności).

W jedno popołudnie da się wprowadzić do Regulaminu Tarczy 2.0 proste zapisy (z katalogu już w Tarczy używanych), dzięki którym zobaczy ona polskie ośrodki narciarskie 2021!

ZaangażujMY lokalne gminy do poświadczenia, że podmioty i osoby są poszkodowane wskutek Covid-19, zamiast używać w tym celu wadliwego narzędzia w postaci PKD. Cała armia działalności jest współzależna od “producenta wyrobu finalnego” jakim jest wytwórca ważnego celu wyjazdu rekreacyjnego a jego wytwarzanie wymaga współpracy szerokiej grupy kooperantów, których PKD nie obejmuje. Zagrożenie dla polskich ośrodków narciarskich oznacza kłopoty reszty branż, objętościowo znacznie większych od prosto rozumianej branży narciarskiej. ChrońMY je.

WypracujMY wspólnie mądre rozwiązania, w których stosowanie da się zaangażować polskie ośrodki narciarskie. Zamiast rozwiązań, których stosowanie można tylko wymusić administracyjnie.

UchrońMY podmioty, które rozpoczęły słuszny protest przed szykanami i wykluczaniem z praw polskiej wspólnoty.

Zróbmy to wspólnie: MY -polskie ośrodki narciarskie i MY – polskie władze. Podejście “My – Wy” już było – nie sprawdziło się kiedyś i nadal się nie sprawdza.

załączniki:

KiczeraSki pismo (2)

oświadczenie PSNiT z dnia 28 stycznia 2021

 

19.04.2024

Ośrodek narciarski

ZAMKNIĘTE

Restauracja

ZAMKNIĘTE