Warunki pogodowe

 

Ośrodek narciarski 

zamknięte

Restauracja

otwarte 

12:30-19:00

 

 

  

Data ostatniej aktualizacji:

02.09.2022 
   
Droga dojazdowa:-
Pogoda: pochmurno
Temp: 17°C
Wiatr: brak    Opady: brak  

Zobacz warunki na stoku

Widok na stok

Snowpark

ZAMKNIĘTY

Losowe zdjęcie (galeria)

 
zima_19 14

Film promujący

Znajdziesz nas na FaceBooku

Regulaminy

 • REGULAMIN FIS

  Jeździmy tak, by nikomu nie zagrażać i nie przeszkadzać.

 • Zawsze należy panować nad szybkością jazdy i dostosowywać ją do trasy, umiejętności i warunków atmosferycznych.
 • Narciarz powinien wybierać taki tor jazdy, aby nie zagrażał innemu narciarzowi poruszającemu się po tej samej trasie.
 • Wyprzedzać możemy z lewej albo z prawej strony, z góry albo z boku, ale zawsze narciarzowi, który jedzie przed nami, musimy dać pierwszeństwo przejazdu i zachować odpowiedni odstęp w czasie wyprzedzania.
 • Narciarz ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy włączaniu się do ruchu i przy przekraczaniu trasy zjazdowej.
 • Należy unikać pozostawania w miejscach słabo widocznych np. tuż za zakrętem. Po upadku należy jak najszybciej opuścić tor jazdy, zejść na pobocze trasy.
 • Zakazane jest podchodzenie po trasie narciarskiej.
 • Każdy narciarz powinien respektować wszelkie znaki na trasie. Mają one takie samo znaczenie jak znaki drogowe i tak samo obowiązują.
 • W przypadku spostrzeżenia wypadku, każdy narciarz jest zobowiązany do niesienia pomocy osobom poszkodowanym. Miejsce wypadku należy jak najszybciej oznaczyć i odpowiednio zabezpieczyć.
 • Każdy narciarz biorący udział w kolizji jest zobowiązany do podania swoich personaliów i wylegitymowania się.
 • Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania wyłącznie po wyznaczonych trasach narciarskich.
 • Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak linie lasu oraz inne oznaczenia np. trakcje wyciągów narciarskich, siatki, znaki ograniczające /białe strzałki na błękitnym tle i inne.
 • Podczas jazdy wieczornej nakazuje się korzystanie z oświetlonych, czynnych tras.
 • Podczas korzystania z wyciągów narciarskich, wszyscy narciarze obowiązani są przestrzegać regulaminu korzystania z wyciągów narciarskich oraz stosować się do zaleceń obsługi.
 • Kto naruszając reguły niniejszego regulaminu spowoduje wypadek, za jego skutki może ponieść odpowiedzialność karną i cywilną. Postanowienia regulaminu stanowią podstawę przy orzekaniu winy.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW

1. Karnet wyjazdowy lub czasowy (karta magnetyczna lub karnet papierowy) upoważnia do korzystania z krzesełkowej kolei linowej lub wyciągów narciarskich (zwanymi w dalszej części regulaminu odpowiednio – koleją i wyciągami) na Ośrodku KiczeraSki.
2. Karnet wyjazdowy oraz czasowy działają w godzinach otwarcia koleji linowej oraz wyciągów narciarskich.
3. Wejście na teren Ośrodka KiczeraSki, a także posługiwanie się karnetem jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz innymi regulaminami obowiązującymi na terenie Ośrodka KiczeraSki i akceptacją ich postanowień.
4. Karnet czasowy upoważnia do korzystania tylko z kolei linowej i wyciągu talerzykowego.
5. Nie zwraca się kaucji za uszkodzoną kartę magnetyczną.
6. Należność za niewykorzystane wyjazdy i karty czasowe zwracana jest w przypadku postoju wyciągu i kolei powyżej 1 godziny, proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu. O zwrot można się ubiegać tylko i wyłącznie w dzień postoju kolei i wyciągu po okazaniu paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup karnetów.  Złe warunki narciarskie i atmosferyczne oraz znaczna frekwencja na kolejach i wyciągach nie stanowią podstawy do całkowitego lub częściowego zwrotu należności za karnet.
7. Karnet „ulgowy” przysługuje dzieciom do lat 15 i seniorom powyżej 60 lat. W rozumieniu „normalny” dotyczy przedziału wiekowego od 16 do 60 lat.
8. Jedyną osobą uprawnioną do korzystania z karnetu imiennego w okresie jej obowiązywania jest osoba, która dokonała aktywacji i personalizacji karty. Karnet imienny jest aktywowany każdorazowo w dniu korzystania z Ośrodka KiczeraSki.
9. Kaucja za kartę magnetyczną wynosi 10 PLN. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.
10. Karnet czasowy jest aktywowany i personalizowany w momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki w okresie obowiązywania karty.

11. Nie ma możliwości zamiany, przedłużenia, albo przesunięcia okresu ważności karty.
12. Karnety wyjazdowe są ważne przez cały okres sezonu narciarskiego w danym roku.
13. Faktury VAT, za nabyte uprawnienia do przejazdów kolejami i wyciągami – można uzyskać jedynie na podstawie paragonu w kasie umiejscowionej obok stacji dolnej kolei linowej.
14. W kasach można płacić kartami płatniczymi.                                                                               
    15. Z karnetu czasowego może korzystać tylko jedna osoba.                                                                                                 


Regulamin kuponów na karnety, wygranych karnetów*:

1. Kupony na karnety wygrane karnety mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na
Ośrodku KiczeraSki.
2. Posiadacz Kuponu, wygranego karnetu (t.j. osoba, która przedstawi Kupon w kasie wyciągu w celu jego realizacji), może dokonać realizacji tegoż to Kuponu jednorazowo.
3. Każdy Kupon opatrzony jest w prawej części hologramem ze znakiem słowno-graficznym www.kiczeraski.pl lub firmową pieczęcią na kuponie.
4. Kupon, wygrany karnet nie stanowią emisji jakiegokolwiek środka płatniczego.
5. Ważność Kuponu określona jest w jego dolnej części.
6. Po upływie daty ważności Kupon nie może być realizowany.
7. Posiadaczowi Kuponu, wygranego karnetu nie przysługuje żadna rekompensata za Kupon, karnet,który utracił swoją ważność wskutek upływu terminu wskazanego w punkcie nr 5 niniejszego regulaminu.
8. Kupon, karnet nie może być zamieniony na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Kuponu, karnet, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość wybranej usługi.
9. Kupon, wygrany karnet może być zrealizowany jednorazowo.
10. Kupon 5 przejazdowy równa się 5 wyjazdom wyciągiem krzesełkowym, lub 10 wyjazdom wyciągiem talerzykowym. Kupon 10 przejazdowy  równa się 10 wyjazdom wyciągiem krzesełkowym, lub 10 talerzykowym.
11. Jeśli wartość karnetu jest wyższa od wartości Kuponu, posiadacz Kuponu jest zobowiązany dopłacić różnicę.
12. Fakt realizacji Kuponu , wygranego karnetu zostaje potwierdzony poprzez zwrot kuponu w kasie wyciągu KiczeraSki, lub po okazaniu dowodu tożsamości.
13 . W wypadku utraty, uszkodzenia lub kradzieży Kuponu poszkodowanemu nie przysługują wobec KiczeraSki żadne roszczenia.
14. Posiadacz Kuponu, wygranego karnetu poprzez realizację Kuponu, karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
15. Organizator rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionej reklamacji w terminie do 31 dni od chwili jej otrzymania. Wszelkie roszczenie posiadacza Kuponu. wygranego karnetu z tytułu ich realizacji nie mogą przekroczyć łącznie sumy wartości nominalnej Kuponów, wygranych karnetów stanowiących podstawę roszczenia.
16. Kupon, wygrany karnet nie może być łączony z innymi promocjami organizowanymi przez wyciąg KiczeraSki.
17. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie bez szkody dla praw nabytych posiadaczy Kuponów.
18. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2012r.

REGULAMIN DLA NARCIARZY KORZYSTAJĄCYCH Z KOLEI LINOWEJ

 1. Podstawą do wjazdu koleją jest posiadanie ważnego karnetu na przejazd. Do kontroli karnetu upoważniona jest obsługa kolei. Dzieci mogą wjeżdżać koleją tylko pod opieką osób dorosłych.
 2. Dojazd do stacji dolnej i dojście do peronu dozwolone jest tylko po wyznaczonej przez obsługę kolei, trasie.
 3. Po wejściu na peron, należy oczekiwać na  otwarcie bramek taktujących. Oczekiwanie na peronie nie może utrudniać ruchu dla innych narciarzy oczekujących w kolejce.
 4. Przez bramki taktujące może przejść maksymalnie 2 osoby, pozostali oczekują na następne otwarcie.
 5. Po zajęciu miejsc na krześle, należy  zamknąć pałąk zabezpieczający, a narty zaprzeć na podnóżkach. Na krześle mogą wjeżdżać maksymalnie dwie osoby.
 6. Snowboardziści przy wsiadaniu na krzesło, jedną nogę muszą mieć odpiętą od wiązania.
 7. W czasie przejazdu na trasie należy stosować się do znaków informacyjnych umieszczonych na podporach trasowych kolei. Nie wolno otwierać pałąka zabezpieczającego przed dojazdem do peronu górnego. W czasie wjazdu nie wolno wstawać na krzesła i kołysać krzesłami.
 8. Po dojechaniu do peronu górnego, otworzyć pałąk zabezpieczający, stanąć na nartach lub desce snowboardowej i zjechać z peronu. Po zjechaniu z peronu niezwłocznie oddalić się od peronu aby nie utrudniać zjazdu następnym narciarzom.
 9. W przypadku zatrzymania kolei, należy czekać na krzesłach i stosować się do poleceń obsługi.
 10. Dzieci i młodzież do 16-tego roku życia obowiązuje przy wjeździe koleją i zjeżdżaniu trasą zjazdową posiadanie kasku ochronnego, konstrukcyjnie do tego celu przeznaczonego. W przypadku nie spełnienia tego warunku, obsługa kolei zobowiązana jest do zabronienia korzystania z kolei i trasy zjazdowej danej osobie.
 11. Obsługa kolei może odmówić wstępu na kolej lub nakazać opuszczenie terenu Stacji osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
 12. Do przejazdu poza kolejnością upoważnieni są pracownicy Ośrodka KiczeraSki oraz  ratownicy w czasie akcji ratunkowej
 13. W razie wypadku lub potrzeby pomocy należy powiadomić obsługę kolei.
 14. W sprawach nie objętych regulaminem, należy stosować się do zaleceń obsługi kolei

REGULAMIN
dla narciarzy korzystających z wyciągów talerzykowych

 1. Podstawą do wjazdu wyciągiem jest posiadanie ważnego karnetu czasowego lub punktowego. Do kontroli ważności karnetu upoważniona jest obsługa wyciągu.
 2. Z wjazdu wyciągiem mogą korzystać osoby, które posiadają umiejętności samodzielnego przyjęcia i opuszczenia urządzenia holującego wyciągu oraz potrafią samodzielnie wjechać na całej trasie wjazdowej.
 3. Dojście do miejsca startu na peronie dolnym odbywa się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez obsługę wyciągu.
 4. Na peronie w miejscu oczekiwania na urządzenie holujące może przebywać tylko jedna osoba. Pozostałe osoby oczekują w kolejce przed bramką wejściową na peron.
 5. Na peronie w miejscu oczekiwania na urządzenie holujące może przebywać tylko jedna osoba. Pozostałe osoby oczekują w kolejce przed bramką wejściową na peron.
 6. Osoba oczekująca na peronie trzyma kijki narciarskie w jednej ręce. Drugą ręką chwyta za zaczep holujący i talerzyk wkłada pomiędzy uda. Przy starcie należy stać na sztywnych nogach (nie siadać na talerzyku), tak aby wystąpiło zjawisko holowania.
 7. Na jednym zaczepie holowniczym może wjechać tylko jedna osoba.
 8. Wjazd odbywa się wyłącznie po wyznaczonym torze wjazdowym. Wyjazd poza tor, zygzakowanie, wyczepianie się na trasie z zaczepu holującego przed dojazdem do peronu górnego są niedozwolone. Zabronione jest również wczepianie się na torze wjazdowym poza peronem dolnym.
 9. W razie wywrócenia się podczas wjazdu, należy niezwłocznie usunąć się z toru wjazdowego aby nie utrudniać wjazdu następnym narciarzom.
 10. W czasie wjazdu należy stosować się do znaków umieszczonych na podporach trasowych wyciągu oraz na peronie stacji górnej.
 11. Po wjeździe na peron górny, należy zwolnić zaczep holujący i odjechać wyznaczoną trasą poza peron, tak aby nie utrudniać ruchu następnym narciarzom. Postój na peronie jest niedozwolony.
 12. W przypadku zatrzymania wyciągu w czasie wjazdu, można nie wyczepiając się poczekać do ponownego uruchomienia, bądź w przypadku dłuższego postoju z przyczyn technicznych, wyczepić się z zaczepu holującego i zjechać do stacji dolnej.
 13. Dzieci i młodzież do 16-tego roku życia obowiązuje przy wjeździe wyciągiem i zjeżdżaniu na trasie zjazdowej posiadanie kasku ochronnego, konstrukcyjnie do tego celu przeznaczonego. W przypadku nie spełnienia tego warunku, obsługa wyciągu zobowiązana jest do zabronienia korzystania z wyciągu i trasy zjazdowej danej osobie.
 14. Obsługa wyciągu może odmówić wstępu na wyciąg lub nakazać opuszczenie terenu Stacji osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
 15. Do wjazdu poza kolejnością uprawnieni są pracownicy Ośrodka KiczeraSki, ratownicy w czasie akcji ratunkowej.
 16. W razie wypadku należy niezwłocznie poinformować najbliższą obsługę wyciągu narciarskiego.
 17. Regulamin dotyczy narciarstwa i snowboardu.
 18. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować się do zaleceń obsługi wyciągu

Regulamin Szkoły Narciarskiej i snowboardowej*:

1. Klienci szkoły narciarskiej i snowboardowej korzystają z wyciągów Ośrodka KiczeraSki.
2. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot, lub przeniesienie na inny termin, przysługuje jedynie w przypadku gdy nieczynne są wyciągi Ośrodka KiczeraSki.
3. Lekcja z klientem/-ami trwa 55 minut.
4. Rezerwacji lekcji można dokonywać w biurze szkółki, która znajduje się na małym wyciągu tzw. „babylift”.
5. Należność za lekcję należy uregulowywać 10 minut przed rozpoczęciem szkolenia w biurze szkółki lub u instruktora.
6. Klienci spotykają się z instruktorem przed biurem szkółki.
7. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje klientowi zwrot pieniędzy.
8. Szkoła narciarska i snowboardowa nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.
9. Klienci poniżej 16 roku życia mają ustawowo obowiązek posiadania kasku. Szkoła ma prawo odmówić szklenia w przypadku braku kasku.
11. Informujemy, że teren snowparku jest miejscem traktowanym jako teren poza trasą. Klienci, którzy chcą, aby lekcje były prowadzone na terenie snowparku proszeni są o podpisanie odpowiednich oświadczeń w biurze szkoły narciarskiej.
12. Klient powinien zakupić karnet wyjazdowy na poszczególny wyciąg, który nie jest wliczony w cenę za lekcję.

NARCIARSKIE TRASY ZJAZDOWE

 1. Zjazd odbywa się wyłącznie po oznaczonych i przygotowanych trasach zjazdowych. Za korzystanie z terenów poza trasami zjazdowymi należącymi do Ośrodka, Ośrodek KiczeraSki nie bierze żadnej odpowiedzialności.
 2. Zjazd odbywa się na własne ryzyko zjeżdżającego. Ośrodek KiczeraSki nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez korzystającego ze stoku artykułów 28, 29, 30, 31 Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r (Dz.U.Nr 208, poz 1241 z późniejszymi zmianami), a w szczególności za powstałe urazy związane z typowym ryzykiem sportowym, urazy spowodowane upadkiem, zderzenia pomiędzy uczestnikami zjazdu oraz zderzenia z elementami zabezpieczającymi trasę przejazdu.
 3. Jazdy wieczorne odbywają się tylko na trasach oświetlonych.
 4. Organizowanie zawodów w tym ustawianie tyczek slalomowych może się odbywać wyłącznie w miejscu, czasie i na warunkach uzgodnionych każdorazowo z upoważnionym pracownikiem Ośrodka KiczeraSki
 5. Wstęp na trasy zjazdowe pieszych i saneczkarzy w godzinach pracy Ośrodka jest zabroniony.
 6. Przebywanie osób na trasach zjazdowych od godziny 21.00 do godziny 8:45 poza pracownikami Stacji jest zabronione.

 

URZĄDZENIA TRANSPORTU LINOWEGO

 1. Na terenie Ośrodka KiczeraSki zainstalowana jest jedna kolej linowa  oraz trzy wyciągi narciarskie. Urządzenia te są objęte dozorem technicznym i dopuszczone do eksploatacji przez Transportowy Dozór Techniczny – Oddział Terenowy w Krakowie. 
 2. Osoby posiadające ważne karnety mogą korzystać z wyciągów narciarskich i kolei linowej należących do Ośrodka KiczeraSki w godzinach otwarcia.
 3. W godzinach pracy kolei linowej i wyciągów narciarskich, obsługa może zatrzymać urządzenie w celu usunięcia usterek lub poprawienia warunków narciarskich. Przerwy te nie mogą być uznane za przyczynę zwrotu niewykorzystanych karnetów.
 4. Po zakończeniu pracy urządzeń w godzinach od 21.00 do 8.45, przebywanie osób postronnych na peronach, trasie i urządzeniach kolei linowej i wyciągów narciarskich jest zabronione.

 *-Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen oraz niniejszych regulaminów.